X

Mijn zieke werknemer werkt niet of onvoldoende mee aan de re-integratie

Zieke medewerker werkt niet mee

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie dan is het aan u om te vragen waarom hij of zij niet meewerkt. Indien een werknemer volgens u en volgens de wet geen deugdelijke grond kan aangeven, dan is het beste om samen te proberen dit in goede harmonie op te lossen. Wellicht kan de inzet van een onpartijdige derde zoals een casemanager of mediator helpen. Ook kunt u meteen, of wanneer de interventie door een derde niet heeft geholpen, een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. U stelt dan de vraag "Werkt mijn werknemer voldoende aan zijn re-integratie".

Lukt dit niet, dan zult u tot andere maatregelen over moeten gaan. Het nadeel is dat de onderlinge relatie verstoord wordt. U bent echter verantwoordelijk voor het re-integratietraject van uw zieke werknemer. U moet hierop reageren en kunt een aantal stappen nemen:

 1. Gesprek en bevestigingsbrief

  U gaat het gesprek met uw werknemer aan en geeft hem een duidelijke hersteltermijn. U bevestigt de afspraken in een brief en stuurt deze per post en aangetekend aan uw werknemer.

 2. Loon opschorten en bevestigingsbrief

  Blijft hij of zij wederom in gebreke, bevestigt u dit in een brief die u wederom per post en aangetekend verstuurd. Geef hierin aan dat werknemer nalatig is en wat hij of zij moet doen om de nalatigheid te herstellen. U geeft de werknemer een redelijke termijn aan waarin u hem de gelegenheid geeft om alsnog aan de verplichting te voldoen. Vermeld dat u de loondoorbetaling opschort tot de nalatigheid is hersteld. Loon opschorten heeft een tijdelijk karakter. U betaalt het loon niet uit tot op het moment dat uw werknemer meewerkt. U betaalt dan vanaf het moment dat het loon werd opgeschort.

 3. Loon niet meer uitbetalen en bevestigingsbrief

  Wanneer werknemer, na de gestelde termijn, niet aan de verplichting voldoet, betaalt u het loon niet meer uit. U bevestigt dit wederom in een brief, per post en aangetekend. U stelt hierin nog een keer wat u van de werknemer verwacht. Tevens geeft u de werknemer nog eenmaal een redelijke termijn om de nalatigheid te herstellen. Bevestig tevens in uw brief dat wanneer werknemer na de gestelde termijn de nalatigheid niet heeft hersteld, u initiatieven zult nemen om het dienstverband te beëindigen.

Dossiervorming

Aandachtspunten:

 • Houd er rekening mee dat uw werknemer een advocaat of iemand van de vakbond zal inschakelen.
 • Wanneer werknemer na de derde maatregel de nalatigheid herstelt dan betaalt u het loon weer uit. Afhankelijk van de situatie bepaalt u of u dit doet vanaf het moment dat de nalatigheid hersteld is of vanaf de dag dat u het loon opschortte. Dit bespreekt u met uw werknemer en stelt wederom een bevestigingsbrief op die u weer per post en aangetekend verstuurt. U stuurt ook meteen een officiële waarschuwing waarin u aangeeft dat u dit gedrag geen tweede keer accepteert en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.
 • Leg alle stappen en gesprekken goed vast en voeg de bevestigingsbrieven aan dit dossier toe.

Het dienstverband beëindigen kan in deze situatie alleen via de kantonrechter. Deze zal alleen een uitspraak doen wanneer u de volgende stappen heeft genomen:

 • Een deskundigenoordeel bij het UWV heeft aangevraagd waarin wordt geconcludeerd dat werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratieverplichting.
 • De werknemer volgens bovenstaande stappen heeft aangemaand.
 • De loonbetaling heeft stopgezet.

Geen zoekresultaten gevonden!

Lid van Kwaliteit op Maat
Lid van
Kwaliteit op Maat
Keurmerk Blik op Werk
Klanten waaderen ons met een 9
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving