Re-integratie

Re-integratie van zieke medewerkers binnen uw eigen bedrijf of elders.
Adfoke ondersteunt mensen die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, terug te keren in het arbeidsproces. Hierbij houden we rekening met de beperkingen en kijken we vooral naar de mogelijkheden. We zoeken de kortste weg om mensen via een één-op-één benadering weer te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Met een adequate re-integratie zijn er bij de beoogde werkhervatting alleen maar winnaars: uw (ex-)werknemer verkrijgt een beduidend beter toekomstperspectief; uw vertrouwde medewerker keert (gedeeltelijk) terug en u geeft uiting van goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid, naast het feit dat de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemer fors zullen worden beperkt.

Uw voordeel

  • Uw vertrouwde medewerker keert (gedeeltelijk) terug op zijn/haar werkplek.
  • Advies door een arbeidsdeskundige die goed kan inschatten welke (nieuwe) werkzaamheden / functies passend zijn en op de hoogte is van regelgeving en subsidies.
  • Individuele begeleiding in een aangepast programma afgesteld op de behoefte van de medewerker.
  • U voldoet aan uw re-integratieverplichting zoals vastgelegd en de Wet verbetering Poortwachter.
  • Altijd dezelfde re-integratiebegeleider met kennis van de arbeidsmarkt.
  • Gebruik van de online re-integratieomgeving 123spoor®. Deze persoonlijke omgeving dient als leidraad voor alle afspraken, geeft inzage in de voortgang van het traject en geeft uw medewerker de mogelijkheid om online workshops te volgen.
E

Re-integratie Spoor 1
Wanneer een werknemer na langdurig ziekteverzuim weer (langzaam) terugkeert in het arbeidsproces, wordt deze vaak begeleid door een externe re-integratieadviseur. Hierbij is het belangrijk om alle belemmeringen te achterhalen. Intensieve coaching, werkplekonderzoek en een afweging van het takenpakket kunnen daar onderdeel van zijn.

E

Re-integratie Spoor 2
Wanneer na (langdurig) ziekteverzuim beperkingen de werknemer belemmeren om terug te keren in zijn/haar eigen werk, het werk ook niet kan worden aangepast en de werkgever geen ander werk voor hem/haar heeft, wordt er gekeken naar een passende functie bij een andere werkgever. Dit proces wordt begeleid door een externe re-integratieadviseur. Intensieve coaching, het achterhalen van belemmeringen, arbeidsmarktoriëntatie, sollicitatietraining en het samen actief op zoek gaan naar een nieuwe werkgever zijn daar onderdeel van.

E

Re-integratie Spoor 3
Wanneer een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat er sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit, volgt re-integratie in het derde spoor. Re-integratie in het derde spoor wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en daarmee de WGA-uitkering krijgt doorbelast. Vanwege de aanzienlijke financiële risico’s is het raadzaam om een specialist in te schakelen om uw medewerker te begeleiden naar duurzaam werk. Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat deze weer aan de slag kan in een passende baan en leidt er voor de werkgever toe dat de WGA-uitkering niet langer betaald hoeft te worden.

Lid van
Kwaliteit op Maat
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving