Loonwaardemeting

Als gecertificeerd loonwaardedeskundigen geven wij onafhankelijk advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.

Wanneer voegt een loonwaardebepaling iets toe?

E

Gemeente
Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaardemeting vereist die objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld.

E

Verzekering
In veel gevallen heeft letsel gevolgen voor de arbeidsprestatie. In dat geval kan een loonwaardemeting inzicht bieden in het verlies aan arbeidsvermogen in het eigen werk en antwoord bieden op de vraag hoe re-integratie het beste vormgegeven kan worden.

E

Werkgever
Onafhankelijk en objectief vaststellen van de loonschade van een zieke medewerker die niet volledig hersteld is. Onafhankelijk en objectief vaststellen of de capaciteiten van de medewerker aansluiten bij zijn/haar eigen werkzaamheden.

Lid van
Kwaliteit op Maat
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving