X

adfoke, loonwaardedeskundige

Loonwaardemeting

Als gecertificeerd loonwaardedeskundigen geven wij onafhankelijk advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.

Wanneer voegt een loonwaardebepaling iets toe?

Gemeente

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaardemeting vereist die objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld.

Verzekering

In veel gevallen heeft letsel gevolgen voor de arbeidsprestatie. In dat geval kan een loonwaardemeting inzicht bieden in het verlies aan arbeidsvermogen in het eigen werk en antwoord bieden op de vraag hoe re-integratie het beste vormgegeven kan worden.

Werkgever

Onafhankelijk en objectief vaststellen van de loonschade van een zieke medewerker die niet volledig hersteld is. Onafhankelijk en objectief vaststellen of de capaciteiten van de medewerker aansluiten bij zijn/haar eigen werkzaamheden.

Additionele kosten zijn extra kosten die een werkgever maakt om arbeidsparticipatie van de medewerker mogelijk te maken. Elke gemeente bepaalt afzonderlijk of ze additionele kosten wil vergoeden. Meer informatie hierover staat in de participatieverordening van elke gemeente die ook via Google te vinden is.
Een loonwaardebepaling vindt meestal plaats wanneer een medewerker enkele weken aan het werk is. De werkgever kan iets over het functioneren van de medewerker kan vertellen en de werknemer heeft met de werkzaamheden kennis gemaakt. Op dit moment, eind 2015 is de richtlijn na vier weken.
Loonwaarde is de waarde van een arbeidsprestatie. Bij een loonwaardebepaling wordt de arbeidsprestatie van een medewerker vergeleken met het loon van een reguliere medewerker, ook wel het normloon genoemd. De loonwaarde wordt door een deskundige bepaald.

Geen zoekresultaten gevonden!

Lid van Kwaliteit op Maat
Lid van
Kwaliteit op Maat
Keurmerk Blik op Werk
Klanten waaderen ons met een 9
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving