Onze diensten

Wanneer een medewerker geruime tijd niet kan werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval is zomaar terugkeren naar de oude werkplek vaak niet mogelijk. Werkgever en werknemer hebben evenwel de verplichting om samen te werken aan de re-integratie. Kan de medewerker terugkeren naar de oude werkplek of kan er een passende werkplek bij de huidige werkgever worden aangeboden, dan noemen we dit re-integratie 1e spoor. Heeft de werkgever hiervoor geen mogelijkheden, dan is de werkgever verplicht om mee te werken aan het vinden van een baan elders. Dit heet re-integratie 2e spoor. In veel gevallen heeft een werkgever onvoldoende kennis hiervoor in huis en wordt de hulp van een re-integratiebureau ingeschakeld.

Onze arbeidsdeskundigen adviseren bij complex en/of langdurig ziekteverzuim. Ook geven onze loonwaardedeskundigen advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker. Bovendien helpen wij medewerkers die als gevolg van ziekte of ongeval hun werk niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, weer aan het werk.

Onze gespecialiseerde pijlers:

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies voor het scheppen van duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij een complexe en/of langdurige ziekmelding. Onze arbeidsdeskundigen werken onafhankelijk, geven inzicht en duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en adviseren over de vervolgstappen.

Re-integratie
Re-integratie 1e spoor (bij de huidige werkgever), re-integratie 2e spoor (bij een andere werkgever) en re-integratie 3e spoor met begeleiding van de ex-werknemer met een WGA-uitkering naar een nieuwe werkgever. Wij begeleiden uw langdurig zieke medewerker terug te keren in het arbeidsproces. Hierbij houden we rekening met de beperkingen en kijken we vooral naar de mogelijkheden.

Loonwaardemeting
Loonwaardebepaling voor het meten van de productiviteit en inzetbaarheid van een werknemer en om te bepalen of de medewerker op zijn/haar plek zit. Onze loonwaardedeskundigen geven onafhankelijk advies over de loonwaarde en het optimaal en duurzaam inzetten van de capaciteiten van de medewerker.

Lid van
Kwaliteit op Maat
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving