X

Deze factoren bepalen de loonwaarde

Bepalende factoren bij loonwaarde

Loonwaarde is de waarde van een arbeidsprestatie. Bij een loonwaardebepaling wordt de arbeidsprestatie van een medewerker vergeleken met het loon van een reguliere medewerker, ook wel het normloon genoemd. De loonwaarde wordt uitgedrukt in een percentage. De loonwaarde wordt door een deskundige bepaald. Deze bezoekt de werkplek en spreekt met werkgever en werknemer.

Bij het bepalen van de loonwaarde zijn de volgende factoren belangrijk:

 • Tempo
 • Kwaliteit
 • Inzetbaarheid
 • Normfunctie en normloon
 • De normfunctie ligt qua samenstelling van de werkzaamheden het dichtst tegen de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden van de werknemer aan. In eerste instantie wordt het loon vanuit de cao overgenomen.
  Het normloon is het loon dat een reguliere medewerker in dezelfde functie verdient. In eerste instantie wordt uitgegaan van het loon genoemd in de cao.

  De arbeidsprestatie van de werknemer wordt vergeleken met de prestatie van een werknemer in de normfunctie. Hierbij wordt gelet op het tempo, de kwaliteit en de inzetbaarheid.

  Het tempo wordt vergeleken met het werktempo van een reguliere medewerker. De kwaliteit wordt bepaald door de zelfstandigheid, het leervermogen en de nauwkeurigheid te meten. De inzetbaarheid is de arbeidstijd minus het tijdsverlies, bijvoorbeeld extra begeleiding of extra pauzes.

Geen zoekresultaten gevonden!

Lid van Kwaliteit op Maat
Lid van
Kwaliteit op Maat
Keurmerk Blik op Werk
Klanten waaderen ons met een 9
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving