Artikel

Wanneer een arbeidsdeskundige inschakelen?

Als HR-adviseur speel je een cruciale rol bij het waarborgen van een gezonde werkomgeving en het ondersteunen van werknemers in hun professionele ontwikkeling. Soms kunnen echter complexe arbeidsgerelateerde situaties ontstaan, zoals langdurig verzuim, arbeidsongeschiktheid of problemen met re-integratie. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een arbeidsdeskundige een strategische zet zijn. Dit artikel belicht de essentiële overwegingen voor HR-adviseurs bij het bepalen van het juiste moment om een arbeidsdeskundige in te schakelen en hoe dit de re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers kan bevorderen.

Complexiteit van medische situaties:
Wanneer werknemers te maken hebben met complexe medische situaties en beperkingen, kan het inschakelen van een arbeidsdeskundige van onschatbare waarde zijn. Hun expertise stelt hen in staat om een diepgaande beoordeling van de situatie uit te voeren, door aan de hand van de functionele beperkingen van de werknemer de mogelijkheden te identificeren voor re-integratie op de werkplek.

Onzekere prognose en re-integratiemogelijkheden:
Als HR-adviseur sta je soms voor de uitdaging om de prognose van een werknemer of de mogelijke re-integratiemogelijkheden in te schatten. Een arbeidsdeskundige kan objectieve evaluaties uitvoeren en duidelijkheid bieden over de haalbaarheid en de benodigde stappen om een succesvolle re-integratie te bevorderen. Hun expertise kan HR-adviseurs helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Complexiteit van wet- en regelgeving:
De wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsgerelateerde kwesties is vaak complex en kan veranderen. Een arbeidsdeskundige is goed op de hoogte van de actuele wetgeving en kan HR-adviseurs ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en richtlijnen met betrekking tot re-integratie. Het inschakelen van een arbeidsdeskundige zorgt voor een solide juridische basis.

Optimalisatie van werkplekaanpassingen:
Om werknemers na herstel in staat te stellen hun werk effectief uit te voeren, kunnen werkplekaanpassingen nodig zijn. Een arbeidsdeskundige kan gedetailleerde analyses van de werkplek uitvoeren, ergonomische aanpassingen aanbevelen en advies geven over technische ondersteuning die nodig is om een veilige en productieve werkomgeving te creëren. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Expertise in re-integratiebegeleiding:
Bij complexe re-integratietrajecten is het waardevol om samen te werken met een arbeidsdeskundige die expertise heeft in re-integratiebegeleiding. Zij kunnen fungeren als een verbindende schakel tussen de werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere betrokken partijen. Hun ervaring en inzichten kunnen HR-adviseurs helpen bij het opstellen van effectieve re-integratieplannen en het coördineren van de verschillende aspecten van het proces.

door Kitty Ernst
Arbeidsdeskundige & Loonwaardedeskundige