Artikel

Voordelen van het Inschakelen van een Arbeidsdeskundige

De Voordelen van het Inschakelen van een Arbeidsdeskundige:
Een Gids voor HR-Adviseurs

Als HR-adviseur ben je verantwoordelijk voor het welzijn van werknemers en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Soms kunnen complexe situaties zoals arbeidsongeschiktheid, re-integratie na langdurig verzuim of het optimaliseren van werkplekaanpassingen uitdagend zijn. In deze gevallen kan het inschakelen van een arbeidsdeskundige van onschatbare waarde zijn. In dit artikel bespreken we de voordelen van het inschakelen van een arbeidsdeskundige en hoe dit HR-adviseurs kan helpen bij het bevorderen van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Deskundige beoordeling van arbeidsmogelijkheden
Arbeidsdeskundigen zijn getraind om een grondige beoordeling van de arbeidsmogelijkheden van werknemers uit te voeren. Ze analyseren de functionele capaciteiten, beperkingen en vaardigheden van werknemers om een realistisch beeld te krijgen van hun potentieel op de werkvloer. Deze deskundige beoordeling stelt HR-adviseurs in staat om op maat gemaakte re-integratieplannen te ontwikkelen die aansluiten bij de mogelijkheden van de werknemer.

Optimalisatie van werkplekaanpassingen
Werkplekaanpassingen zijn vaak essentieel om werknemers met beperkingen in staat te stellen hun werk effectief uit te voeren. Arbeidsdeskundigen hebben expertise in het identificeren van noodzakelijke aanpassingen en het adviseren van HR-adviseurs over ergonomische verbeteringen, technologische ondersteuning en andere aanpassingen die de werkomgeving geschikt maken voor werknemers met specifieke behoeften. Door het inschakelen van een arbeidsdeskundige kunnen HR-adviseurs ervoor zorgen dat werknemers de juiste ondersteuning krijgen om optimaal te functioneren.

Begeleiding bij re-integratietrajecten
Het proces van re-integratie na langdurig verzuim kan complex en uitdagend zijn. Arbeidsdeskundigen kunnen HR-adviseurs ondersteunen door het ontwikkelen van effectieve re-integratieplannen, het monitoren van de voortgang van werknemers en het bieden van advies over passende interventies. Hun expertise in het omgaan met arbeidsongeschiktheid en re-integratie kan HR-adviseurs helpen om werknemers succesvol terug te laten keren naar de werkvloer.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Als HR-adviseur ben je verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsgerelateerde kwesties. Arbeidsdeskundigen zijn goed op de hoogte van deze wetten en regels en kunnen HR-adviseurs helpen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Ze bieden begeleiding en advies over relevante wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter, en zorgen ervoor dat re-integratietrajecten in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

Objectieve expertise en onafhankelijk advies
Het inschakelen van een arbeidsdeskundige biedt HR-adviseurs toegang tot objectieve expertise en onafhankelijk advies. Arbeidsdeskundigen hebben geen persoonlijke of politieke belangen in het re-integratieproces en kunnen daardoor objectieve en eerlijke beoordelingen geven. Dit helpt HR-adviseurs om weloverwogen beslissingen te nemen en de belangen van zowel werknemers als werkgevers in evenwicht te houden.

door Kitty Ernst
Arbeidsdeskundige & Loonwaardedeskundige