Artikel

Scheppen van duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij ziekmelding

Bij complexe en langdurige ziekmeldingen is het essentieel om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij van onschatbare waarde zijn. In dit praktische stappenplan ontdek je hoe je arbeidsdeskundig onderzoek kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de situatie, mogelijke beperkingen te identificeren en passende oplossingen te vinden. Volg deze stappen en creëer helderheid en perspectief bij complex verzuim.

Stap 1: Identificeer de behoefte aan arbeidsdeskundig onderzoek
Evalueer de situatie en bepaal of er sprake is van complex verzuim dat extra ondersteuning vereist. Let op factoren zoals langdurige ziekmeldingen, medische complicaties of beperkingen die de werknemer ervaart. Dit helpt je om de behoefte aan arbeidsdeskundig onderzoek vast te stellen.

Stap 2: Betrek de werknemer en het behandelteam
Informeer de werknemer over het arbeidsdeskundig onderzoek en leg het belang ervan uit. Betrek ook het behandelteam, zoals de bedrijfsarts en eventuele andere specialisten, om een compleet beeld te krijgen van de situatie en de medische achtergrond van de werknemer.

Stap 3: Selecteer een gekwalificeerde arbeidsdeskundige
Kies een gekwalificeerde arbeidsdeskundige die ervaring heeft met complex verzuim. Zorg ervoor dat de arbeidsdeskundige onafhankelijk en objectief is, en beschikt over de juiste expertise om de situatie adequaat te beoordelen.

Stap 4: Voer het arbeidsdeskundig onderzoek uit
De arbeidsdeskundige zal werkgever en werknemer interviewen, informatie van de bedrijfsarts en de werkomgeving analyseren. Dit om een volledig beeld te krijgen van de arbeidsmogelijkheden, beperkingen en eventuele aanpassingen die nodig zijn om de werknemer weer aan het werk te helpen.

Stap 5: Analyseer de resultaten en bespreek mogelijke oplossingen
Op basis van het arbeidsdeskundig onderzoek zal de arbeidsdeskundige een rapport opstellen met daarin de bevindingen en aanbevelingen. Analyseer deze resultaten en bespreek ze met de werknemer en andere relevante stakeholders. Zoek samen naar passende oplossingen voor de re-integratie van de werknemer.

Stap 6: Implementeer de aanbevelingen en monitor de voortgang
Zet de aanbevelingen uit het arbeidsdeskundig onderzoek om in concrete acties. Coördineer de re-integratieactiviteiten, zoals aanpassingen op de werkplek, aangepaste taken of eventuele omscholing. Monitor de voortgang van de werknemer en stel indien nodig bij om een succesvolle terugkeer naar werk te bevorderen.

Tot slot
Arbeidsdeskundig onderzoek is een waardevol instrument bij complex verzuim. Volg dit praktische stappenplan om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsmogelijkheden bij langdurige ziekmeldingen. Door het inzetten van gekwalificeerde arbeidsdeskundigen en het implementeren van de aanbevelingen, kun je de re-integratie bevorderen en een positieve impact hebben op zowel de werknemer als het bedrijf.

door Kitty Ernst
Arbeidsdeskundige & Loonwaardedeskundige