Artikel

De Kracht van Arbeidsdeskundigen

De Kracht van Arbeidsdeskundigen: Hoe ze HR-Adviseurs kunnen ondersteunen bij complex verzuim

Ontdek hoe arbeidsdeskundigen een waardevolle rol spelen bij het ondersteunen van HR-adviseurs tijdens complexe verzuimgevallen. In dit stappenplan laten we zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van hun expertise om effectieve re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Stap 1: Identificeer de behoefte aan arbeidsdeskundige ondersteuning
Analyseer de verzuimsituaties binnen jouw organisatie en identificeer de complexe gevallen waarbij de hulp van een arbeidsdeskundige nodig is. Denk aan langdurig verzuim, medische beperkingen of situaties waarin de re-integratie vastloopt.

Stap 2: Werk samen met een ervaren arbeidsdeskundige
Zoek naar een ervaren arbeidsdeskundige die bekend is met complex verzuim en de specifieke behoeften van jouw organisatie. Zorg ervoor dat de arbeidsdeskundige goed kan communiceren en samenwerken met jou als HR-adviseur, bedrijfsartsen en andere belanghebbenden.

Stap 3: Laat een grondige beoordeling uitvoeren
De arbeidsdeskundige voert een grondige beoordeling uit van de complexe verzuimsituaties. Ze analyseren de medische beperkingen, functionele capaciteiten en re-integratiemogelijkheden van de werknemer. Dit biedt waardevolle inzichten om weloverwogen beslissingen te nemen.

Stap 4: Ontvang advies op maat voor re-integratiestrategieën
Op basis van de beoordeling zal de arbeidsdeskundige advies op maat geven over geschikte re-integratiestrategieën. Dit kan onder andere gefaseerde werkhervatting, aanpassingen op de werkplek of omscholingstrajecten omvatten. Het advies helpt jou als HR-adviseur om een passende en effectieve aanpak te kiezen.

Stap 5: Coördineer de re-integratieactiviteiten
Samen met de arbeidsdeskundige coördineer je de re-integratieactiviteiten. Dit omvat regelmatig overleg met de werknemer, bedrijfsartsen en leidinggevenden om de voortgang te bewaken en eventuele obstakels aan te pakken. De arbeidsdeskundige fungeert als coördinator en helpt bij het afstemmen van alle betrokken partijen.

Stap 6: Zorg voor naleving van wet- en regelgeving
Arbeidsdeskundigen hebben expertise in de wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en re-integratie. Ze kunnen jou als HR-adviseur helpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Dit minimaliseert juridische complicaties en daarmee ook kosten waaronder loonsancties en zorgt voor een correcte afhandeling van het re-integratieproces.

Door gebruik te maken van de kracht van arbeidsdeskundigen kunnen HR-adviseurs effectief omgaan met complex verzuim. Volg dit stappenplan om de ondersteuning van arbeidsdeskundigen te benutten, van het identificeren van de behoefte tot het coördineren van re-integratieactiviteiten. Samen met arbeidsdeskundigen kun je werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers en positieve resultaten behalen bij complex verzuimgevallen.

door Kitty Ernst
Arbeidsdeskundige & Loonwaardedeskundige