Arbeidsdeskundig advies

Een arbeidsdeskundig onderzoek schept duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden bij een complexe en/of langdurige ziekmelding.
Wanneer een medewerker ziek is, hebben werkgever en werknemer de verplichting samen te werken aan de re-integratie. Na een langere periode van ziekte kan het onduidelijk zijn of terugkeer naar het eigen werk nog wel mogelijk is. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt bepaald of de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer toereikend zijn om terug te keren naar het eigen werk. Als het eigen werk niet passend is, wordt gekeken of het met aanpassingen passend gemaakt kan worden. Als dit niet mogelijk is, worden andere opties onderzocht.

Als arbeidsdeskundig adviesbureau werken wij onafhankelijk, geven wij u inzicht en duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en adviseren wij u over de vervolgstappen.

De voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek

  • Een helder onderbouwd advies omtrent de re-integratiemogelijkheden binnen spoor 1 (eigen werk/werkgever) en spoor 2 (ander werk).
  • Het onderzoek, de conclusie en het advies worden uitgewerkt in een uitgebreide arbeidsdeskundige rapportage die een belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier vormt.
  • Snelle doorlooptijd, nadat uw rapportage is uitgewerkt kunt u aan de slag gaan met de adviezen.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig

  • Uiterlijk een maand voor de eerstejaarsevaluatie of eerder wanneer er onzekerheid bestaat over de passendheid van het eigen werk.
  • Ter voorkoming van langdurig uitval wanneer een werknemer klachten ervaart of veelvuldig kortdurend verzuimt.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen

  • Dossieronderzoek en inventarisatie van de vraagstelling vanuit de werkgever.Een gesprek met de medewerker.
  • Een gesprek met de werkgever (leidinggevende of P&O-er).
  • Bedrijfsbezoek.
  • Overleg met de bedrijfsarts, indien nodig.
  • Uitwerking van de arbeidsdeskundige rapportage met een duidelijke conclusie en advies.
Lid van
Kwaliteit op Maat
123 spoor ®
de online re-integratie omgeving